Wyszukaj w katalogu

Najnowsze dodane do katalogu

ProductPrice

Danuta Muszyńska – Zamorska zestaw 47 pocztówek [pocztówka, dzieci]

Danuta Muszyńska – Zamorska zestaw 47

470.00

Czasopismo Sztuka 3/2/75 [Teatr, Jan Tarasin, Andrzej Gieraga, Lech Okołow]

Magazyn Sztuka 3/2/75 56s. s. bdb For. ca:

45.00

Czasopismo Przegląd artystyczny 3/1969 [Plakat, Formiści, Stanisław Wyspiański, Henryk Siemiradzki ]

Przegląd artystyczny 1/1972 72s. s. bdb For.

45.00

Czasopismo Przegląd artystyczny 5/1973 [ Józef Gosławski, Wiesław Garboliński, Stefan Suberlak, Anatolij Kałasznikow, Stanisław Fijałkowski]

Przegląd artystyczny 5/1973 72s. s. bdb For.

45.00

Czasopismo Przegląd artystyczny 1-2/1950 [Socrealizm, Grafika meksykańska]

Przegląd artystyczny Pismo Państwowego

45.00

Czasopismo Przegląd artystyczny 1/1951 [„Plastycy w walce o pokój”, Victor Dobrovolny]

Przegląd artystyczny Pismo Państwowego

45.00

Czasopismo Przegląd artystyczny 4/1951 [Jan Matejko, Wojciech Gerson]

Przegląd artystyczny Pismo Państwowego

45.00

Czasopismo Przegląd artystyczny 2/1952 [Jan Lenica, Tadeusz Kulisiewicz, Spółdzielnia Arkady]

Przegląd artystyczny Pismo Państwowego

45.00

Czasopismo Przegląd artystyczny 3/1952 [Socrealizm, Ceramika, Jacek Puget]

Przegląd artystyczny Pismo Państwowego

45.00

Czasopismo Przegląd artystyczny 4/1952 [MDM, Leon Wyczółkowski]

Przegląd artystyczny Pismo Państwowego

45.00

Czasopismo Przegląd artystyczny 4/1954 [IV Ogólnopolska Wystawa Plastyki]

Przegląd artystyczny Pismo Państwowego

45.00

Czasopismo Przegląd artystyczny 3/1953 [Plakat polski, Karykatura, Getto, Zakopane]

Przegląd artystyczny Pismo Państwowego

45.00

Czasopismo Przegląd artystyczny 5/1953 [Jan Matejko]

Przegląd artystyczny Pismo Państwowego

45.00

Czasopismo Przegląd artystyczny 1/1954 [O współpracy plastyków z przemysłem]

Przegląd artystyczny Pismo Państwowego

45.00

Czasopismo Przegląd artystyczny 2/1954 [Ilustratorstwo, Andrzej Milwicz, Tadeusz Kulisiewicz]

Przegląd artystyczny Pismo Państwowego

45.00

Majdanek

Majdanek Wstęp i wybór zdjęć dokumentalnych:

35.00

Chimera Tom II zeszyt 6 czerwiec 1901 [Marian Wawrzeniecki]

Chimera Tom II zeszyt 6 czerwiec 1901 360 –

140.00

Renaud Przezdiecki Varsovie [I wydanie, 1924]

Renaud Przezdiecki Varsovie Varsovie [1924]

600.00

Co wielkość kraju tworzy – wiersze poetów radzieckich z rysunkami Antoniego Boratyńskiego

Co wielkość kraju tworzy – wiersze poetów

66.00

Krzysztof K. Baczyński Poezje Podobizna edycji rękopiśmiennej

Krzysztof Kamil Baczyński Podobizna edycji

65.00

Jerzy Grygolunas Festiwale opolskie [Opole]

Jerzy Grygolunas Festiwale opolskie Warszawa

45.00

Galeria Teatru Studio Zbiory sztuki współczesnej i dokumentacja [Warszawa, 1976]

Galeria Teatru Studio Zbiory sztuki

65.00

Piotr Grabowski Zdanie syna koronnego o pięciu rzeczach rzeczypospolitej polskiej należących [1858]

Piotr Grabowski Zdanie syna koronnego o

150.00

Anatole France Kościół i Rzeczpospolita [1907, I wydanie]

Anatole France [Jacques Anatole Thibault]

90.00

Rabindranath Tagore Nacjonalizm [I wydanie, 1921 ]

Rabindranath Tagore Nacjonalizm Lwów 1921

80.00

Z(uzanna) Morawska Opowiadania z dziejów ojczystych dla domu i szkoły

Z(uzanna) Morawska Opowiadania z dziejów

33.00

Lionel Brett The things we see No. 2 Houses [modernizm]

Lionel Brett The things we see No. 2 Houses

50.00

Gordon Russell The things we see No. 3 Furniture [projektowanie wnętrz, meblarstwo]

Gordon Russell The things we see No. 3

50.00

K. W. Wójcicki Pieśni ludu Biało-Chrobatów, Mazurów i Rusi znad Bugu I t. [1836r.]

Kazimierz Władysław Wojcicki Pieśni ludu

1,200.00

Stefan Banach Przemiany dziejowe otoczenia Wawelu

Stefan Banach Juliusz Demel Jerzy Dobrzycki

40.00

Kalendarz Przeglądu Budowlanego 1938 1-2t. I. Luft

Kalendarz Przeglądu Budowlanego 1938 1-2t. I

140.00

Zlot Młodzieży Polskiej 35 Lecie ZMP

Zlot Młodzieży Polskiej 35 Lecie ZMP Wrocław

38.00

Herodot Dzieje 1-2t. [1959]

Herodot Dzieje 1-2t. Warszawa 1959 Czytelnik

90.00

M. Arefiew Rola techniki wojennej w rozwoju wojska i sztuki wojennej

M(ichail) Arefiew Rola techniki wojennej w

35.00

W. Diakonow Podręcznik artylerii Tom X Strzelanie

W. Diakonow Podręcznik artylerii Tom X

35.00

Włodzimierz Majakowski Dobrze! Poemat październikowy

Włodzimierz Majakowski Dobrze! Poemat

45.00

Wiersze Wrocławskie [1952]

Wiersze Wrocławskie Wojewódzki Komitet

100.00

Autografy – zeszyt czerwony – Festiwal w Karlowych Warach 1976 – 42

Zeszyt szkolny z autografami zbieranymi

600.00

Jadwiga Rodzynkiewicz-Rudzińska Poradnik galwanotechnika

Jadwiga Rodzynkiewicz-Rudzińska(red.)

65.00

Piotr Piotrowski, Maria Młynarczyk-Gąsiorek Mały poradnik techniczny dla potrzeb domowych [1956]

Piotr Piotrowski, Maria Młynarczyk-Gąsiorek

45.00

Jan Hopliński Farby i spoiwa malarskie

Jan Hopliński Farby i spoiwa malarskie

45.00

Tadeusz Matuszczak Józef Chełmoński

Tadeusz Matuszczak Józef Chełmoński

45.00

Wincenty Czerwiński, Jan Czerwiński Poradnik ślusarza

Wincenty Czerwiński, Jan Czerwiński Poradnik

45.00

Paweł Murza Mucha Metalurgia topienia metali

Paweł Murza Mucha Metalurgia topienia metali

45.00

Tadeusz Kantor Wielopole, Wielopole

Tadeusz Kantor Wielopole, Wielopole Kraków –

45.00

Roman Cieślewicz, Topor

Roman Cieślewicz Topor Warszawa 1975

45.00

Czasopismo Przegląd artystyczny 5-6/1955 [Xawery Dunikowski,Piotr Michałowski, Henryk Grunwald]

Przegląd artystyczny Pismo Państwowego

45.00

Czasopismo Przegląd artystyczny 4/1964 [Karol Frycz, Ossip Zadkine, Ferdynand Ruszczyc, John Heartfield, Stanisław Szczepański, Zofia Woźna, Zygmunt Skrętowicz]

Przegląd artystyczny 4/1964 60s. s. bdb-

45.00

Czasopismo Przegląd artystyczny 5/1964 [Magdalena Abakanowicz, Wojciech Jastrzębowski, Eugeniusz Geppert, Jerzy Miller, Stefan Rassalski]

Przegląd artystyczny 5/1964 60s. s. bdb For.

45.00

Czasopismo Przegląd artystyczny 3/1954 [Maurycy Gottlieb, Guttuso]

Przegląd artystyczny Pismo Państwowego

45.00

Czasopismo Sztuka 5/2/75 [Jacek Malczewski,sztuka ludowa, Barbara Narębska-Dębska] ]

Magazyn Sztuka 5/2/75 56s.+ reprodukcja

45.00

Danuta Wróblewska Polska grafika współczesna grafika warsztatowa plakat g. książkowa prasowa

Danuta Wróblewska Polska grafika współczesna

50.00

Arkadiusz Kwiatkowski Cyna Zbiory secesji Muzeum Mazowieckiego w Płocku

Arkadiusz Kwiatkowski Cyna Zbiory secesji

50.00

Rękopis ziemiaństwo od 1800r. – Biejkowska Wola (gm. Promna, p. Białobrzeski)

Rękopiśmienny zeszyt zatytułowany: Regestra

3,000.00

Henryk Piątkowski Władysław Chachórski [Monografje artystyczne tom XI]

Henryk Piątkowski Władysław Chachórski Z 32

50.00

Władysław Kozicki Władysław Jarocki [Monografje artystyczne tom XI]

Władysław Kozicki Władysław Jarocki Z 32

50.00

Witold Bunikiewicz Stanisław Lentz

Witold Bunikiewicz Stanisław Lentz Warszawa

35.00

Janusz Zagrodzki Katarzyna Kobro i kompozycja przestrzeni

Janusz Zagrodzki Katarzyna Kobro i kompozycja

45.00

Alicja Kępińska Nowa sztuka. Sztuka polska w latach 1945 – 1978

Alicja Kępińska Nowa sztuka. Sztuka polska w

45.00

Maria Rzepińska Historia koloru w dziejach malarstwa europejskiego

Maria Rzepińska Historia koloru w dziejach

80.00

Jan Setkowicz Zarys historii mebla. Od czasów starożytnych do końca XIX wieku [1969]

Jan Setkowicz Zarys historii mebla. Od czasów

65.00

Knut Hamsun Róża [I wydanie, ca 1922]

Knut Hamsun Róża Powieść Warszawa (ca 1922)

50.00

Borys Gorbatow Dusze nieujarzmione

Borys Gorbatow Dusze nieujarzmioneWarszawa

33.00

E. T. A. Hoffmann Złoty garnek [I wydanie, 1907]

E. T. A. Hoffmann Złoty garnek Bajka

110.00

Henryk Heine Melodie hebrajskie [I wydanie, 1882]

Henryk Heine Melodye hebrajskie Przekład A.

50.00

Henryk Heine Obrazy z podróży Tom Czwarty Listy z Berlina [I wydanie, 1880]

Henryk Heine Obrazy z podróży Tom Czwarty

50.00

Hauptmann Gerhart Wanda [I wydanie, 1930, Biblioteka Groszowa]

Hauptmann Gerhart Wanda. Powieść Warszwa

60.00

Gerhart Hauptmann Grecka wiosna [I wydanie, 1910]

Gerhard Hauptmann Grecka wiosna Warszawa 1910

40.00

Gerhart Hauptmann Głupiec [I wydanie, 1925, Biblioteka Laureatów Nobla]

Gerhard Hauptmann Głupiec. Powieść Lwów –

45.00

Gerhart Hauptmann Biedny Henryk Baśń niemiecka [I wydanie, 1908]

Gerhard Hauptmann Biedny Henryk Baśń

45.00

Kazimierz Gliński Królewska pieśń [oprawa, 1910, dedykacja od autora dla gen. Tadeusz Malinowski, Słowianie, Słowiańszczyzna]

Kazimierz Gliński Królewska pieśń Warszawa

180.00

Aleksander Dumas Trzej Muszkieterowie [Jerzy Skarżyński]

Aleksander Dumas Trzej Muszkieterowie

110.00

Gustaw Daniłowski Fragmenty [1914]

Gustaw Daniłowski Fragmenty Sylwetka

45.00

Antoni Czechow Opowieść nieznajomego [I wydanie]

Antoni Czechow Opowieść nieznajomego Warszawa

60.00

Stanisław Lem, Solaris [1963]

Stanisław Lem Solaris Warszawa 1963

45.00

G. E. Lessing Emilia Galotti [1878]

G. E. Lessing Emilia Galotti. Tragedya w

60.00

Tadeusz Konwicki Dziura w niebie [I wydanie, 1959]

Tadeusz Konwicki Dziura w niebie Warszawa

45.00

Maria Konopnicka Nowele [1899]

Maria Konopnicka Nowele Warszawa 1899

33.00

Stanisław Konarski Tragedia Epaminondy [I wydanie, 1880]

Tragedia Epaminondy. W pięciu aktach napisana

80.00

Franz Kafka Proces [Powieści XX wieku]

Franz Kafka Proces Państwowy Instytut

45.00

Kategorie produktów